امید آفرینی های آقای سخنگو
امید آفرینی های آقای سخنگو
امید آفرینی های آقای سخنگو

امید آفرینی های آقای سخنگو

امید آفرینی های آقای سخنگو
جلودارزاده(نماینده تهران) در حمایت از اظهارات روحانی در گفتگو با «خطِ اعتدال» : نباید بر سرشاخ بود و بن برید/برخی مدیران روی دیوار نشسته اند!
جلودارزاده(نماینده تهران) در حمایت از اظهارات روحانی در گفتگو با «خطِ اعتدال» : نباید بر سرشاخ بود و بن برید/برخی مدیران روی دیوار نشسته اند!
جلودارزاده(نماینده تهران) در حمایت از اظهارات روحانی در گفتگو با «خطِ اعتدال» : نباید بر سرشاخ بود و بن برید/برخی مدیران روی دیوار نشسته اند!

جلودارزاده(نماینده تهران) در حمایت از اظهارات روحانی در گفتگو با «خطِ اعتدال» : نباید بر سرشاخ بود و بن برید/برخی مدیران روی دیوار نشسته اند!

جلودارزاده(نماینده تهران) در حمایت از اظهارات روحانی در گفتگو با «خطِ اعتدال» : نباید بر سرشاخ بود و بن برید/برخی مدیران روی دیوار نشسته اند!
عضو شورای شهر تهران در گفتگو با«خطِ اعتدال»: 7 نفر از 26 نفر پیشنهادی با کسب آرای بیشتر انتخاب خواهند شد/شهردار آِنده تهران باید بتواند در برابر تخلف و رانت و فساد ایستادگی کند
عضو شورای شهر تهران در گفتگو با«خطِ اعتدال»: 7 نفر از 26 نفر پیشنهادی با کسب آرای بیشتر انتخاب خواهند شد/شهردار آِنده تهران باید بتواند در برابر تخلف و رانت و فساد ایستادگی کند
عضو شورای شهر تهران در گفتگو با«خطِ اعتدال»: 7 نفر از 26 نفر پیشنهادی با کسب آرای بیشتر انتخاب خواهند شد/شهردار آِنده تهران باید بتواند در برابر تخلف و رانت و فساد ایستادگی کند

عضو شورای شهر تهران در گفتگو با«خطِ اعتدال»: 7 نفر از 26 نفر پیشنهادی با کسب آرای بیشتر انتخاب خواهند شد/شهردار آِنده تهران باید بتواند در برابر تخلف و رانت و فساد ایستادگی کند

عضو شورای شهر تهران در گفتگو با«خطِ اعتدال»: 7 نفر از 26 نفر پیشنهادی با کسب آرای بیشتر انتخاب خواهند شد/شهردار آِنده تهران باید بتواند در برابر تخلف و رانت و فساد ایستادگی کند
واکنش نوبخت به برخی سوءبرداشت‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در روز ارتش: رابطه رئیس‌جمهور و مجموعه نیروهای مسلح نزدیک تر از همیشه است/ چهره های سیاسی و رسانه ها از برداشت های یکسویه بپرهیزند
واکنش نوبخت به برخی سوءبرداشت‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در روز ارتش: رابطه رئیس‌جمهور و مجموعه نیروهای مسلح نزدیک تر از همیشه است/ چهره های سیاسی و رسانه ها از برداشت های یکسویه بپرهیزند
واکنش نوبخت به برخی سوءبرداشت‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در روز ارتش: رابطه رئیس‌جمهور و مجموعه نیروهای مسلح نزدیک تر از همیشه است/ چهره های سیاسی و رسانه ها از برداشت های یکسویه بپرهیزند

واکنش نوبخت به برخی سوءبرداشت‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در روز ارتش: رابطه رئیس‌جمهور و مجموعه نیروهای مسلح نزدیک تر از همیشه است/ چهره های سیاسی و رسانه ها از برداشت های یکسویه بپرهیزند

واکنش نوبخت به برخی سوءبرداشت‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در روز ارتش: رابطه رئیس‌جمهور و مجموعه نیروهای مسلح نزدیک تر از همیشه است/ چهره های سیاسی و رسانه ها از برداشت های یکسویه بپرهیزند

آخرین خبرها

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا