کنعانی مقدم در گفتگو با «خطِ اعتدال» :هر مذاکره ای مدالیته خاص خودش را دارد/باید سقف زمانی برای مذاکره و گفت و گوی ملی مشخص شود/پیش شرط باعث می شود که مذاکره انجام نشود
کنعانی مقدم در گفتگو با «خطِ اعتدال» :هر مذاکره ای مدالیته خاص خودش را دارد/باید سقف زمانی برای مذاکره و گفت و گوی ملی مشخص شود/پیش شرط باعث می شود که مذاکره انجام نشود
کنعانی مقدم در گفتگو با «خطِ اعتدال» :هر مذاکره ای مدالیته خاص خودش را دارد/باید سقف زمانی برای مذاکره و گفت و گوی ملی مشخص شود/پیش شرط باعث می شود که مذاکره انجام نشود

کنعانی مقدم در گفتگو با «خطِ اعتدال» :هر مذاکره ای مدالیته خاص خودش را دارد/باید سقف زمانی برای مذاکره و گفت و گوی ملی مشخص شود/پیش شرط باعث می شود که مذاکره انجام نشود

کنعانی مقدم در گفتگو با «خطِ اعتدال» :هر مذاکره ای مدالیته خاص خودش را دارد/باید سقف زمانی برای مذاکره و گفت و گوی ملی مشخص شود/پیش شرط باعث می شود که مذاکره انجام نشود
هاشمی شاهرودی: شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند
هاشمی شاهرودی: شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند
هاشمی شاهرودی: شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند

هاشمی شاهرودی: شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند

هاشمی شاهرودی: شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند
امیر محبیان :«فردگرايي»تمام شده و بي‌اثر است/صحنه بازي كاملا تغيير كرده است/مرجعيت‌های سياسی مطلقا با فضای دهه شصت همخوان نيست
امیر محبیان :«فردگرايي»تمام شده و بي‌اثر است/صحنه بازي كاملا تغيير كرده است/مرجعيت‌های سياسی مطلقا با فضای دهه شصت همخوان نيست
امیر محبیان :«فردگرايي»تمام شده و بي‌اثر است/صحنه بازي كاملا تغيير كرده است/مرجعيت‌های سياسی مطلقا با فضای دهه شصت همخوان نيست

امیر محبیان :«فردگرايي»تمام شده و بي‌اثر است/صحنه بازي كاملا تغيير كرده است/مرجعيت‌های سياسی مطلقا با فضای دهه شصت همخوان نيست

امیر محبیان :«فردگرايي»تمام شده و بي‌اثر است/صحنه بازي كاملا تغيير كرده است/مرجعيت‌های سياسی مطلقا با فضای دهه شصت همخوان نيست
روحانی درجشنواره خوارزمی: روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود مشکوک بودن به استادان و دانشجویان نادرست است | اشتباه است که هر علمی را در آیات پیدا کنیم
روحانی درجشنواره خوارزمی: روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود مشکوک بودن به استادان و دانشجویان نادرست است | اشتباه است که هر علمی را در آیات پیدا کنیم
روحانی درجشنواره خوارزمی: روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود مشکوک بودن به استادان و دانشجویان نادرست است | اشتباه است که هر علمی را در آیات پیدا کنیم

روحانی درجشنواره خوارزمی: روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود مشکوک بودن به استادان و دانشجویان نادرست است | اشتباه است که هر علمی را در آیات پیدا کنیم

روحانی درجشنواره خوارزمی: روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود مشکوک بودن به استادان و دانشجویان نادرست است | اشتباه است که هر علمی را در آیات پیدا کنیم

آخرین خبرها

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا