وزارت بهداشت؛ منشأ امیدآفرینی در جامعه
وزارت بهداشت؛ منشأ امیدآفرینی در جامعه
وزارت بهداشت؛ منشأ امیدآفرینی در جامعه

وزارت بهداشت؛ منشأ امیدآفرینی در جامعه

وزارت بهداشت؛ منشأ امیدآفرینی در جامعه
حدادی در گفتگو با خط اعتدال: تسریع در روند واکسیناسیون کرونا منشأ اتفاقات خوب در کشور است/وزیر بهداشت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است تا سرعت واکسیناسیون در کشور بالا برود.
حدادی در گفتگو با خط اعتدال: تسریع در روند واکسیناسیون کرونا منشأ اتفاقات خوب در کشور است/وزیر بهداشت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است تا سرعت واکسیناسیون در کشور بالا برود.
حدادی در گفتگو با خط اعتدال: تسریع در روند واکسیناسیون کرونا منشأ اتفاقات خوب در کشور است/وزیر بهداشت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است تا سرعت واکسیناسیون در کشور بالا برود.

حدادی در گفتگو با خط اعتدال: تسریع در روند واکسیناسیون کرونا منشأ اتفاقات خوب در کشور است/وزیر بهداشت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است تا سرعت واکسیناسیون در کشور بالا برود.

حدادی در گفتگو با خط اعتدال: تسریع در روند واکسیناسیون کرونا منشأ اتفاقات خوب در کشور است/وزیر بهداشت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته است تا سرعت واکسیناسیون در کشور بالا برود.
آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)در گفتگو با خط اعتدال : افزایش سرعت واکسیناسیون منجر به امیدآفرینی در جامعه شده است
آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)در گفتگو با خط اعتدال : افزایش سرعت واکسیناسیون منجر به امیدآفرینی در جامعه شده است
آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)در گفتگو با خط اعتدال : افزایش سرعت واکسیناسیون منجر به امیدآفرینی در جامعه شده است

آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)در گفتگو با خط اعتدال : افزایش سرعت واکسیناسیون منجر به امیدآفرینی در جامعه شده است

آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)در گفتگو با خط اعتدال : افزایش سرعت واکسیناسیون منجر به امیدآفرینی در جامعه شده است
مهلت سه ماهه "عبدالملکی" به مدیران وزارتخانه‌اش برای کاهش حجم فساد
مهلت سه ماهه "عبدالملکی" به مدیران وزارتخانه‌اش برای کاهش حجم فساد
مهلت سه ماهه "عبدالملکی" به مدیران وزارتخانه‌اش برای کاهش حجم فساد

مهلت سه ماهه "عبدالملکی" به مدیران وزارتخانه‌اش برای کاهش حجم فساد

مهلت سه ماهه "عبدالملکی" به مدیران وزارتخانه‌اش برای کاهش حجم فساد

سر خط خبر

آخرین خبرها

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا