ظریف: تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است
ظریف: تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است
ظریف: تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است

ظریف: تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است

ظریف: تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است
نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد
نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد
نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد

نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد

نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان: مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است /من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم/دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان: مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است /من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم/دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان: مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است /من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم/دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان: مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است /من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم/دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان: مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است /من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم/دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند
در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/ محمد هاشمی:ما نباید پشت کسانی را که در خط مقدم قرار دارند خالی کنیم/در جنگ هم زمانی می توان موفق شد که پشت جبهه قوی باشد و همه یک حرف بزنند/تنها وحدت و انسجام ملی می تواند توطئه دشمن را خنثی و به خودش برگرداند
در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/ محمد هاشمی:ما نباید پشت کسانی را که در خط مقدم قرار دارند خالی کنیم/در جنگ هم زمانی می توان موفق شد که پشت جبهه قوی باشد و همه یک حرف بزنند/تنها وحدت و انسجام ملی می تواند توطئه دشمن را خنثی و به خودش برگرداند
در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/ محمد هاشمی:ما نباید پشت کسانی را که در خط مقدم قرار دارند خالی کنیم/در جنگ هم زمانی می توان موفق شد که پشت جبهه قوی باشد و همه یک حرف بزنند/تنها وحدت و انسجام ملی می تواند توطئه دشمن را خنثی و به خودش برگرداند

در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/ محمد هاشمی:ما نباید پشت کسانی را که در خط مقدم قرار دارند خالی کنیم/در جنگ هم زمانی می توان موفق شد که پشت جبهه قوی باشد و همه یک حرف بزنند/تنها وحدت و انسجام ملی می تواند توطئه دشمن را خنثی و به خودش برگرداند

در گفت وگو با «خطِ اعتدال»/ محمد هاشمی:ما نباید پشت کسانی را که در خط مقدم قرار دارند خالی کنیم/در جنگ هم زمانی می توان موفق شد که پشت جبهه قوی باشد و همه یک حرف بزنند/تنها وحدت و انسجام ملی می تواند توطئه دشمن را خنثی و به خودش برگرداند

آخرین خبرها

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا