خطِ اعتدال

در گفت وگو با «خط اعتدال»/شریفی(نماینده مردم بندرلنگه و بستان):ورود صاحبان پول و قدرت در انتخابات استانی/ در صورت داشتن احزاب قوی طرح استانی شدن انتخابات خوب است/ روستاها بااستانی شدن انتخابات فراموش می شوند

کد خبر: 130378 | تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۲:۵۰:۲۰

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات می تواند به ضرر کشور و مردم مناطق محروم باشد، گفت: در صورتی که احزاب قدرتمند و قوی در کشور داشته باشیم این طرح می تواند طرح خوبی باشد ولی در شرایط فعلی که این امکان وجود ندارد، باعث تشدید لابی گری و ورود صاحبان پول و قدرت به انتخابات می شود و نمایندگان دغدغه خود را برای توجه به مناطق محروم و روستاها از دست می دهند.

 در گفت وگو با «خط اعتدال»/شریفی(نماینده مردم بندرلنگه و بستان):ورود صاحبان پول و قدرت در انتخابات استانی/ در صورت داشتن احزاب قوی طرح استانی شدن انتخابات خوب است/ روستاها بااستانی شدن انتخابات فراموش می شوند

ناصر شریفی، در گفت وگو با خط اعتدال بااشاره به استانی شدن انتخابات اظهار کرد: در حال حاضر بحث استانی شدن انتخابات در نگاه کلان و اینکه نماینده به وظایف قانون گذاری و نظارتی خوب بیشتر بپردازد کار درستی است. اما واقعیت این است که مناطق و روستاهای کوچک با استانی شدن انتخابات به فراموشی سپرده می شوند.
نماینده مردم بندرلنگه ، بستک و پارسیان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر نماینده در کنار قانون گذاری و نظارت، در حال چانه زنی و گرفتن اعتبارات برای حوزه انتخابیه و اعتبارات عمرانی و توسعه ای برای حوزه انتخابیه و منطقه اش است و با استانی شدنانتخابات دیگر این شور و حال و انگیزه را از دست می دهد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین در مخالفت و انتقاد از طرح استانی شدن انتخابات تاکید کرد: اگر انتخابات استانی شود دیگر نماینده دغدغه ریز روستاها و مناطق کوچک را ندارد و دغدغه های او کلان تر می شود و در این صورت مردم مناطق کوچ و محروم به فراموشی سپرده می شوند.
شریفی در ادامه اظهارات خود به تشدید لابی پول و قدرت در این نوع انتخابات اشاره کرد و گفت: در صورت استانی شدن انتخابات بحث لابی قدرت و ثروت پررنگ می شود و بدون تعارف فرد برای رای آوری در کل استان لابی می کند وهزینه سرسام آوری در مرکز استان خرج می کند تا رای بیاورد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یادآور شد: طرح استانی شدن انتخابات برای زمان و شرایطی مساعد و خوب است و جواب می دهد که احزاب سازمان یافته قدرتمندی در کشور داشته باشیم. انتخابات اگر حزبی بشود خوب است ولی در شرایط فعلی که احزاب سازمان یافته ای نداریم، در حال حاضر با این شرایط چندان به صلاح و نفع مردم نخواهد بود.