خطِ اعتدال

ورود نهادهای امنیتی به موضوع فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

کد خبر: 142861 | تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۰۹:۵۳:۰۲

ورود نهادهای امنیتی به موضوع فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی