خطِ اعتدال

ظریف: رفتار عمیقا مخرب آمریکا، ساختار سازمان ملل متحد را نشانه گرفته است

کد خبر: 159891 | تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ - ۱۳:۴۹:۳۱

ظریف: رفتار عمیقا مخرب آمریکا، ساختار سازمان ملل متحد را نشانه گرفته است