خطِ اعتدال

مقصود فراستخواه: باید جعبه سیاه مشروطه را بگشاییم /ما همواره بر شانه قهرمان‌ها ایستاده‌ایم اما باید بتوانیم بیشتر از آنها نیز ببینیم

کد خبر: 168006 | تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۰۶:۲۷:۱۰

مقصود فراستخواه: باید جعبه سیاه مشروطه را بگشاییم /ما همواره بر شانه قهرمان‌ها ایستاده‌ایم اما باید بتوانیم بیشتر از آنها نیز ببینیم