خطِ اعتدال

مجلس رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز برگزاری آزمون سراسری را کنترل می‌کند

کد خبر: 168699 | تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - ۰۶:۲۷:۳۵

مجلس رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز برگزاری آزمون سراسری را کنترل می‌کند