خطِ اعتدال

شناسایی اولین فرد آلوده به کرونای انگلیسی در آمریکا

کد خبر: 174777 | تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۰۷:۰۴:۴۶

شناسایی اولین فرد آلوده به کرونای انگلیسی در آمریکا